Inilah Sebab Ayat Kursi Menjadi Ayat Paling Agung

tidakbiasa.com - Mentauhidkan Allah memiliki kedudukan yang tertinggi dalam syariah agama Islam. Seorang manusia harus berserah diri dan hanya menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya dengan apapun. Itulah ilmu tauhid. Pada Surat Al-Baqarah ayat 255 atau kita sering menyebutnya dengan ayat kursi memiliki kandungan macam tauhid yaitu; tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid nama dan sifat Allah.Allah berfirman dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 255 tersebut, yang artinya;

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (Al-Baqarah):255.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, “ayat kursi ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Dalam hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan bahwa ia merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Quran” (Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim).

Hal ini juga diperkuat ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka’ab.

“Ayat mana yang paling agung dalam Al-Quran?” Ubay menjawab, “Ayat kursi.”

Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menepuk dada Ubay kemudian berkata, “Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki.” (HR. Muslim).

Ayat Kursi dikategorikan sebagai ayat yang paling agung karena di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agung, yaitu Al Hayyu dan Al Qayyum. Namun ulama berselisih pendapat manakah nama Allah yang paling agung.

Selain ayat kursi yang telah disebut dalam hadist di atas merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran, maka ayat kursi juga memiliki banyak keutamaan untuk dibaca dan diamalkan. Berikut kami sebutkan 3 saja diantaranya.

1. Keagungannya Melebihi Langit dan Bumi

Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi (karena di dalam ayat tersebut telah mencakup Nama dan Sifat Allah)”

Sufyan ats-Tsauri berkata, “Sebab ayat kursi merupakan (salah satu) kalamullah (perkataan Allah), sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi” (HR. At-Tirmidzi)

2. Salah Satu Bacaan Dzikir Sebelum Tidur

Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Apabila engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi” (HR. Al-Bukhari).

Mari amalkan membaca dan mentadaburi ayat kursi sebagai dzikir rutin yang dibaca sebelum tidur. Selain itu, ayat kursi juga termasuk bacaan dzikir pagi dan petang.

3. Salah Satu Sebab Kita Masuk Surga

Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi setelah selesai shalat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian” (HR. An Nasa-i, dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani).

Beberapa hadits tersebut menunjukkan keutamaan membaca dan mengamalkan Ayat Kursi. Apabila kita merutinkan membacanya, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar.

Tentunya setiap muslim mau bukan mendapat keutamaan pahala untuk akhiratnya. Jika begitu mari bersemangat senantiasa mengutamakan hal yang bermanfaat ini. Ayat Kursi sendiri bukanlah ayat yang panjang dan sangat mudah untuk dihapal. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahul Muwaffiq.

Silakan dibagikan ulang untuk umat dan saudara kita yang lain. Bukankah membagikan sesuatu ilmu adalah pahala? So mari kita mulai mendapatkannya. Wassalam.